เชิญชมงาน EIS Open House 2012

Standard

โครงการ EIS โรงเรียนสวีวิทยา

มีกำหนดจัดงาน EIS Open House 2012 ในวันพุธที่ 21 พฤศจิกายน  2555 เวลา 09.00-12.00 ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ โรงเรียนสวีวิทยา

10.00 – 10.10              -ชมวีดิทัศน์แนะนำโครงการ และกิจกรรมของโครงการ EIS ที่ผ่านมา

10.10 – 10.30              -ขับร้องเพลงสากล และ แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับ EIS โดยนักเรียน EIS ม.3/8

10.30 – 10.50              -การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  (Science  Show)

10.50 – 11.10              -การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (ร้องเพลงประสานเสียง)

11.10 – 11.30              -การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9 (Alice In Crazy Land)

11.30 – 12.00              – การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 (Asean show / ละครภาษาอังกฤษ(skit) / Songs)

******”Welcome to EIS Open House******

Behind the scenes

Advertisements

One response »

  1. ขอชื่นชมกิจกรรม EIS Open House 2012 นักเรียนโครงการ EIS แสดงผลงานเยี่ยมมาก คณะครูและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ขอขอบคุณนักเรียน คุณครู คณะทำงาน และ ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ทำให้งานประสบความสำเร็จ เกิดผลดีต่อ นักเรียน โรงเรียน และชุมชน

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s