โครงการ EIS (English for Integrated Studies)

Standard

 


โรงเรียนสวีวิทยา  อำเภอสวี  จังหวัดชุมพร

1.การดำเนินการโครงการ

โครงการ EIS โรงเรียนสวีวิทยา เริ่มดำเนินการ เมื่อปีการศึกษา 2553

นายสุชิน บุญเพ็ญ      ผู้อำนวยการโรงเรียนสวีวิทยา

นางอุไรวรรณ สมตน    รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางคนึงนิจ  ยุวพันธ์    หัวหน้าโครงการ EIS

2.จำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2553 เปิดทำการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

จำนวน 2 ห้องเรียน

2.1  ห้องเรียน EIS  ห้องที่ 1  (1/8)  จำนวนนักเรียน 34   คน

2.2  ห้องเรียน EIS  ห้องที่  2 (1/9)  จำนวนนักเรียน 30   คน

3.ความแตกต่างระหว่างโครงการ EIS และโครงการปกติ

นักเรียนโครงการ EIS เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์โดยใช้ตำราภาษาอังกฤษ แต่ทำการสอนโดยครูไทย (ครูชาวต่างชาติ สอนร่วมวิชาละ 1 ชั่วโมง/สัปดาห์) สำหรับวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์และวิชาเพิ่มเติม 2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์สอนโดย ครูชาวต่างชาติ(ครูไทยเป็นผู้ช่วย/สอนร่วม)

4.บุคลากรโครงการ EIS ประจำปีการศึกษา 2553 และ 2554

4.1 วิชาวิทยาศาสตร์ สอนโดย  คุณครูจินตนา มณีเสน (วท.บ.ชีววิทยา),นางสาวจรรยารัตน์  อภัยบริรัตน์ (วท.บ.เคมี) และนางสาวศิริมาลา ใจแสน (วท.บ.เคมี)

4.2 วิชาคณิตศาสตร์  สอนโดย คุณครูสุธน ประดับศรี (วท.บ.คณิตศาสตร์)

4.3 วิชาคอมพิวเตอร์ สอนโดย คุณครูวราลี ทองแก้ว (วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์,กศม.เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)

4.4 วิชาภาษาอังกฤษ สอนโดย Mr. Benjamyn Weil ครูมนต์ชัย  ขุนจำเริญ

สอนร่วมวิชาภาษาอังกฤษเสริมและครูคนึงนิจ  ยุวพันธ์ สอนร่วมวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน

5.ตำราเรียน

5.1 หนังสือประกอบการเรียน 3 วิชาที่เป็นภาษาอังกฤษในแผน EIS คือวิชาคอมพิวเตอร์/       วิชาวิทยาศาสตร์/วิชาคณิตศาสตร์นักเรียนจะต้องจ่ายเอง

5.2 ตำราเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาอื่นๆที่เป็นภาษาไทย นักเรียนใช้หนังสือยืมเรียนจากทางโรงเรียน

6.ห้องเรียน EIS

6.1  วิชาภาษาอังกฤษเรียนที่ห้อง EIS

6.2  วิชาคณิตศาสตร์/วิชาวิทยาศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร์  นักเรียนเรียนที่ห้องเรียนของแต่ละกลุ่มสาระฯ

โรงเรียนสวีวิทยา อำเภอสวี จังหวัดชุมพร (077-531217)

E-mail:waranuch2010@gmail.com

*กรุณาใช้  Internet Explorer (IE) version 7.0 ขึ้นไปหรือ mozilla firefox จะทำให้ท่านดูข้อมูลได้สมบูรณ์

Advertisements

33 responses »

  • เรียนแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นด้านภาษา

 1. ถ้า มี ถึง ม.6 ผมเรียนแน่ !! ^^

  อยาก เรียน คอมฯ(อังกฤษ) มานานแร้ว – -“

 2. 4.4 วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน สอนโดย Mr. Benjamyn Weil และ ครูคนึงนิจ ยุวพันธ์
  วิชาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม สอนโดย Mr. Benjamyn Weil และ ครูมนต์ชัย ขุนจำเริญ
  5.1 ข้อความน่าจะอยู่บันทัดเดียวกันค่ะ
  6.1 ไม่ต้องใส่ 10 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ก็ได้ค่ะ

 3. Since I came to learn EIS program. I feel that I learned better in English language. All EIS teachers very smart and nice. I love my teachers and my friends very much. Everybody is my best friends.
  By Nan (EIS1) “_”

 4. ตั้งแต่ฉันได้เรียนโปรแกรมEIS ฉันรู้สึกว่าฉันเก่ง และชอบภาษาอังกฤษมากขึ้น คุณครูทุกท่านทั้งเก่ง และใจดีมากเลย ฉันรักคุณครู และเพื่อนๆ EIS ทุกคนมาก ทุกคนคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉัน
  ตอนนี้ฉันก็ ม.๒ แล้วเพื่อนๆบางคนก็ต้องย้ายไปอยู่EIS2 น้องใหม่EIS ก็เข้ามา คุณครูที่เคยสอนตอน ม.๑ ก็ไม่ได้มาสอน ม.๒ ต่อ แล้วไม่รู้ว่า Teacher Ben จะได้สอนฉันต่ออีกมั้ย ฉันอยากให้ทุกสิ่งเหมือนเดิม

 5. เป็นกำลังใจให้คนที่สอบกลางภาค ม.2 ไม่ผ่านทุกคน สู้ๆน่ะ ‘_’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s