โครงการ One Day Trip ประจำปีการศึกษา 2556

ระหว่างวันที่ 24-25 พฤาษภาคม 2556

ณ จังหวัดชุมพรและระนอง

IMG_8814 IMG_8812 IMG_8811 IMG_8804 IMG_8802 IMG_8798 IMG_8957 IMG_8950 IMG_8949 IMG_8933 IMG_8930 IMG_8928 IMG_8925 IMG_8917 IMG_8916 IMG_8914 IMG_8902 IMG_8900 IMG_8898 IMG_8892 IMG_8884 IMG_8875 IMG_8854 IMG_8808 IMG_8806 IMG_8804 IMG_8802 IMG_8798 IMG_8783 IMG_8779 IMG_8777 IMG_8776 IMG_8775 IMG_8774 IMG_8777 IMG_8776 IMG_8775 IMG_8774 IMG_8773

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s